อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้สกลนคร

4 ธันวาคม 2566 ศูนย์ป่าไม้สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ป่าไม้สกลนคร หลังใหม่ โดยมีนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสุทธิรัตน์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองการอนุญาต นายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ร่วมในพิธีเปิดศูนย์ฯ ทั้งนี้ มีนายจักรพงศ์ กล่อมใจ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมรายงานการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เต็มกำลังความสามารถ รักและสามัคคี เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จากนั้นได้ตัดริบบิ้นเปิดแพร่คลุมป้ายสำนักงาน ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ และปลูกต้นอินทนิลน้ำบริเวณหน้าอาคารเพื่อเป็นที่ระลึก

Leave a Comment

Skip to content