รอง ปม. ร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด”

14 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. เครือข่าย ทสม. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด”
ทั้งนี้ พล.ต.อ. พัชรวาท รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทส. ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมประเภทต่าง ๆ ภายในงานยังมีกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” การเสวนา Talk to Change “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด” โดยผู้แทนเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนิทรรศการให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงสถาบันการศึกษา

Leave a Comment

Skip to content