ทส. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย แก่ข้าราชการกรมป่าไม้

13 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 เฉพาะผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น ม.ป.ช. , ม.ว.ม. และ ชั้น ป.ช. , ป.ม. โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยในปีนี้ มีนายบรรณรักษ์ เสริมทองนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ข้าราชการกรมป่าไม้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย จำนวน 70 ราย และเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 60 ราย

Leave a Comment

Skip to content