กรมป่าไม้ รับมอบแก้วพลาสติกย่อยสลายได้เพื่อใช้เพาะกล้าไม้

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายไชยา แดนโพธิ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายรุตม์ ศิริกิม ผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ และเจ้าหน้าที่ร่วมรับมอบแก้วกาแฟอินทนิล จากนายวิษณุ วงศ์สุมิตร ผู้จัดการใหญ่ การตลาดและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ และนางณัฐรุจา ชัยวัฒนธรรม ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารแบรนด์ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด จำนวน 600,000ใบ โดยแก้วดังกล่าวเป็นแก้วพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ เพื่อสนับสนุนให้กรมป่าไม้ใช้บรรจุกล้าไม้ก่อนแจกให้กับประชาชน เป็นการลดการเกิดขยะสู่สิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content