อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือเตรียมการประชุมรับมือปัญหาหมอกควัน-ไฟป่า

27 ตุลาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรีนรินทร์ ปิ่นสกุล ผอ.สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนป้องกันไฟป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ร่วมกับนายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนแผนป้องกันไฟป่า และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และแก้ไขปัญหาไฟป่ากลุ่มพื้นที่ป่าดอยสุเทพ และการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม kick off การจัดทำแนวป้องกันไฟป่าดอยสุเทพ

Leave a Comment

Skip to content