รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าเสียชีวิตจากสหกรณ์กรมป่าไม้

16 ตุลาคม 2566 ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนครอบครัวของนายพินิจ พวงมณี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในการรับมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือจากกรณีเสียชีวิตขณะออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ โดยมีนายสิทธิบัญญ์ บุญสายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรู ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด และนายณัฏฐพัชร์ กฤศนกรณ์กุล จากบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เงินสวัสดิการช่วยเหลือการทำศพสมาชิกสมทบ และค่าสินไหมมรณกรรม รวม 511,500 บาท พร้อมทั้งฝากแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยกรมป่าไม้จะได้ส่งมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือดังกล่าวไปยังครอบครัวของนายพินิจ พวงมณี ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content