รองอธิบดีกรมป่าไม้ พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ หารือปัญหาการลักลอบตัดไม้-ขนไม้

3 ตุลาคม 2566 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อหารือแนวทางการป้องกันการลักลอบตัดไม้และขนย้ายไม้ภายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในการหารือเบื้องต้นจะมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกอ.รมน. จัดตั้งจุดสกัดสักใหญ่ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันในการปฏิบัติงานเชิงรุกตรวจค้นการลักลอบขนไม้ที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ โดยกรมป่าไม้พร้อมและจะให้การสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเต็มที่

หลังจากนั้นได้เดินทางไปมณฑลทหารบกที่ 35 ค่ายพิชัยดาบหัก เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ พลตรี วิทยา แก้วพรม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 3 และแสดงความยินดีกับพันเอก สุชาติ พุ่มสุวรรณ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 35 ในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทหารและกรมป่าไม้ในการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

Leave a Comment

Skip to content