รองนายกฯ บำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูก เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันนี้ (20 ต.ค. 66) พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566” ณ กรมป่าไม้ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รวมถึงนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม โดยในปีนี้ กรมป่าไม้จะบำรุง ดูแลพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นพญาสัตบรรณ ซึ่งเป็นต้นไม้ทรงปลูกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปลูกเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2540 ณ กรมป่าไม้

พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ต่อมา ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 ให้ใช้ชื่อว่า “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในน้ำพระราชหฤทัย อันประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย อีกทั้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยพร้อมเพรียงกัน

รมว.ทส. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ กรมป่าไม้จัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งในส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ สำหรับในส่วนกลางจัดกิจกรรมหลักคือการบำรุงดูแลต้นพญาสัตบรรณ ต้นไม้ทรงปลูกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รักษาโรคแมลงให้กับต้นไม้ในบริเวณกรมป่าไม้ การสาธิตตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่โดยทีมรุกขกรกรมป่าไม้ การใช้ยารักษาโรคแมลงและวิธีการรักษาไม้ที่เป็นโรคต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่อง พระราชดำริด้านงานพัฒนาป่าไม้ การฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อแบ่งปันคาร์บอนเครดิต การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้เพื่อประชาชน การดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ในเมือง โดยรุกขกรกรมป่าไม้ Kick off ป่าชุมชน สู่ตลาดคาร์บอนเครดิต การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และนิทรรศการเทคโนโลยีด้านการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นอกจากนี้ กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้พันธุ์ดี อาทิ ตะแบก ทองอุไร ฝาง มะค่าโมง สัก และประดู่ป่า เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรม ในส่วนการจัดกิจกรรมของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ ก็จะเป็นการดูแลบำรุงต้นไม้ในบริเวณสถานที่ตั้งหน่วยงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดเพียงนำบัตรประชาชนไปติดต่อก็สามารถขอรับกล้าไม้ได้ฟรีที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ทั่วประเทศ หรือ ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ https://www.forest.go.th/nursery/requestseedling/seedlingnurserylocation/

Leave a Comment

Skip to content