ทส. ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จ. พิจิตร จัดทอดผ้าป่าต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ วัดคุณพุ่ม(วัดหนองในดง) ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม และวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม โดยมี นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส. ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณวัด

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 ให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในน้ำพระราชหฤทัย อันประเสริฐที่มีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย อีกทั้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ โดยพร้อมเพรียงกัน ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และมอบหมายให้กรมป่าไม้ จัดเตรียมกล้าไม้ที่มีคุณภาพ ไว้แจก ให้ประชาชนที่สนใจ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยกันปลูกต้นไม้ ช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ ด้วยการดูแลบำรุง พรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ปลูกในบริเวณที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน สถานศึกษา ศาสนสถาน ตลอดจนพื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่สีเขียวที่อยู่ใกล้ชิดกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรา เพราะต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ ช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้พี่น้องสามารถมารับกล้าไม้ฟรี ได้ที่สถานีและศูนย์เพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ได้ทั่วประเทศ หรือ ติดต่อขอรับกล้าไม้ได้ที่ https://www.forest.go.th/nursery/requestseedling/seedlingnurserylocation/

Leave a Comment

Skip to content