กรมป่าไม้ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช”

13 ตุลาคม 2566 อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ร.9 นางเลิ้ง

กรมป่าไม้ โดย สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ นางสาวช่อแพร ทินพรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ในเขตพระราชฐานและพื้นที่พิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมวางพวงมาลา ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (สนามม้านางเลิ้งเดิม) ถนนศรีอยุธยา แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนกิจการป่าไม้ของประเทศไทย

Leave a Comment

Skip to content