กรมป่าไม้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชนในเขตอุทยาน

19 ตุลาคม 2566 ห้องประชุม H. Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน โดยกรมป่าไม้ ได้ชี้แจงความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการดังกล่าว ในการนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามขอร้องเรียนที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาอย่างเร่งด่วนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content