กรมป่าไม้ ร่วมงานวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 21 ปี

4 ตุลาคม 2566 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง และ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีที่ 21 โดยมีนายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัด ทส. เข้าร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content