กรมป่าไม้ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ทส. ครบรอบ 21 ปี

4 ตุลาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 21 ปี โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธสยัมภู พระพุทธรูปประจำกระทรวงฯ และศาลพระภูมิเจ้าที่ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ จากนั้น รมว.ทส. และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯ

Leave a Comment

Skip to content