กรมป่าไม้ จัดเสวนา “กฎระเบียบที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป”

18 ตุลาคม 2566 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎระเบียบที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป EU Deforestation Regulation)” ซึ่งจัดโดย สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมี คุณสาโรช ศรีใส ผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ร่วมบรรยายหัวข้อ “กฎระเบียบที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า ของสหภาพยุโรป” และ Dr. Alexander Hinrichs จากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) เป็นผู้บรรยายหัวข้อ “ระบบ ที่มีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมป่าไม้ในปัจจุบันของไทย และความต้องการภายใต้กฎระเบียบที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่ปลอดการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation Regulation) และพิจารณาแนวทางการดำเนินการในอนาคต ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป พร้อมกันนี้ได้ถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ให้ผู้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไม้ และผู้สนใจทั่วไปได้รับชม เพื่อให้ทำความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางสหภาพยุโรป และประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content