รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่ จ.ลำปาง

วันที่ 28 กันยายน 2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) จ.ลำปาง

นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดี พร้อมคณะ เดินทางไปยังศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) มีนายดนุศักดิ์ หมื่นโฮ้ง ผอ. ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสรุปการดำเนินงาน ปัญหาในพื้นที่ โดยรองอธิบดีได้ให้แนวทางในการออกปฏิบัติงานให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกียวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น การหาข่าว การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดหน้าที่และขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการเอง สำหรับไม้ของกลางในบัญชี 6 ชนิด ให้ขนย้ายมาเก็บที่ศูนย์ฯ ส่วนไม้อื่นให้ตั้งกรรมการตรวจสอบสภาพและดำเนินการตามระเบียบ

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) จ.ลำปาง

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง โดยมีนางสาวศิริรัตน์ พัฒนสุพงษ์ ผอ.ศูนย์ ฯ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ บรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงาน อำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ ทั้งการป้องกัน การควบคุมไฟป่า การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน โดยรองอธิบดีได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้ความรู้ การฝึกอบรมแก่เครือข่าย ชาวบ้าน ในการป้องกันไฟป่า การดับไฟ การใช้อุปกรณ์ และการบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ ในโอกาสนี้ได้มอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่ิอเตรียมการสำหรับใช้ในการออกปฏิบัติงานดับไฟป่า รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ด้วย

Leave a Comment

Skip to content