ผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมอำลาตำแหน่ง รมว.ทส.

4 กันยายน 2566 ห้อง VIP 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา นายนิกร ศิรโรจนานนท์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีอำลาตำแหน่งของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“จากใจ ถึงใจ… ด้วยสายใย ผูกพัน กว่า 1,513 วัน ที่ร่วมสร้าง… กว่า 220 เส้นทางที่ร่วมเดิน” โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ทส. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมกันทำงานภายใต้การกำกับดูแลของตนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย

Leave a Comment

Skip to content