ปม. ร่วมกับ อส. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน 2566 ลานธงชาติ กรมป่าไม้

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 เพื่อน้อมระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทย และเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

Leave a Comment

Skip to content