กรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. อำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์

26 กันยายน 2566 ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง – ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย ดอนขุนห้วย หนองพลับ – กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชประสงค์ฯ รายงานผลการดำเนินงานสหกรณ์ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ฯ 6 แห่ง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

  1. ขออนุมัติปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ พ.ศ. 2557
  2. การพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน กรณีราษฎร ซื้อ – ขาย และบุกรุกพื้นที่โครงการฯ
  3. การพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง จำกัด
  4. การปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเต็ง – ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย ดอนขุนห้วย หนองพลับ – กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

Leave a Comment

Skip to content