กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับกลุ่มบริษัทยามาฮ่ามอร์เตอร์ ประเทศไทย

1 กันยายน 2566 แปลงปลูกป่าบ้านลาดกระทิง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในกิจกรรม “ยามาฮ่า ปลูกป่ามุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ กับ กลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย โดยมี นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มร.ทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ร่วมในกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ สำหรับพื้นที่ดังกล่าวกรมป่าไม้ได้จัดสรรให้แก่กลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ประเทศไทย ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระกำ อ.เมืองกำแพงเพชร และ อ.พรานกระต่าย และป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเขียว เขาสว่าง และป่าคลองห้วยทราย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร จำนวน 800 ไร่ และจะมีแผนการจัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกป่าในปีต่อ ๆ ไป เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียว รวมทั้งแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของคาร์บอนเครดิต

Leave a Comment

Skip to content