อปม. ร่วมกิจกรรม “ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า” 1 ต้นกล้า…สู่ป่าล้านที่ 2

8 สิงหาคม 2566 แปลงปลูกป่า ปตท. สระโบสถ์ ลพบุรี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า นายจีระ ทรงพุฒิ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า” กิจกรรม 1 ต้นกล้า…สู่ป่าล้านที่ 2 โดยมีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน มีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนประชาชนและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่าแก่อธิบดีกรมป่าไม้เพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมป่าไม้ จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 4,545 ต้น และร่วมกันทำฝายชะลอน้ำ

สำหรับ โครงการ “ปตท. จุดพลังชีวิต พลิกผืนป่า” บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ปลูกป่า บำรุงรักษา ระบบนิเวศป่าไม้ ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการปลูกป่าใหม่และบำรุงรักษาป่าเก่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นที่รอบแปลงปลูกป่า รวมถึงเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณแปลงปลูกป่า ปตท. ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าวังเพลิง ป่าม่วงค่อมและป่าลำนารายณ์ ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี

Leave a Comment

Skip to content