รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน “โครงการสวนเหลืองปรีดียาธร” (Yellow to Zero)

18 สิงหาคม 2566 ตึกคอปเปอร์ ฮอปเปอร์ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด จังหวัดนนทบุรี

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมงาน “โครงการสวนเหลืองปรีดียาธร” (Yellow to Zero) โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานมีนายยุทธพร พิรุณสาร ปลัดจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในโอกาสนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร ร่วมกับคณะผู้บริหารทีเอพี และตัวแทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัดได้มีการริเริ่มปลูกป่าในบริเวณพื้นที่โรงผลิตไปกว่า 2,000 ต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม โดยทางบริษัทได้จัดทำโครงการปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรอีก 1,000 ต้นในโรงผลิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นพื้นที่กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ซี่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผลสู่พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดนนทบุรี

Leave a Comment

Skip to content