กรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิงหาคม 2566 ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นาสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีนายจุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Comment

Skip to content