กรมป่าไม้ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11 สิหาคม 2566ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา จากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้และผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

Leave a Comment

Skip to content