กรมป่าไม้ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

27 กรกฏาคม 2566 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายบรรณรักษ์ เสริมทอง นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมทั้งกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน
ในโอกาสนี้ กรมป่าไม้ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2566

Leave a Comment

Skip to content