กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ

27 กรกฏาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งนี้นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทองนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และข้าราชการกรมป่าไม้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

จากนั้น รมว.ทส. พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 บริเวณหน้าอาคาร ทส. โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง กวาดขยะ ทาสีขอบทางเท้าเพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

Leave a Comment

Skip to content