กรมป่าไม้ ร่วมประชุม คกก. กำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ทส.

24 กรกฎาคม 2566 ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มีผู้บริหารกระทรวงฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาคำขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และติดตามสถานะดำเนินงานตัวชี้วัด

Leave a Comment

Skip to content