กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมมอบต้นไม้ให้ชุมชนประชาร่วมใจ 1/2

16 กรกฎาคม 2566 ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมมอบต้นไม้แก่ชุมชนประชาร่วมใจ 1/2 โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธาน มีคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนในชุมชนประชาร่วมใจ 1/2 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยได้แจกพืชผักสวนครัว อาทิ มะกรูด ผักหวานบ้าน มะเขือ กะเพรา ตะไคร้ ให้ชาวบ้านในชุมชนนำไปปลูกเพื่อใช้สอยและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้นำต้นไม้ใหญ่ ได้แก่ แคนา ราชพฤกษ์ พะยอม ยางนา ชิงชัน ไปมอบให้แก่ชุมชน และปลูกในพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น ตลอดจนช่วยปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากร ชุมชนเล็ก ๆ แห่งนี้ให้เกิดความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ช่วยให้ชาวชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Leave a Comment

Skip to content