กรมป่าไม้ มอบหนังสืออนุญาต คทช. แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2,958 ราย

24 กรกฎาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน มอบหนังสืออนุญาตให้อยู่อาศัยและทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ แก่ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมในพิธี ทั้งนี้ การมอบเอกสารดังกล่าวมีประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2,958 ราย ได้รับเอกสาร ในป่าสงวนฯ 7 พื้นที่ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจริม ป่าห้วยช้างและป่าปู่เจ้า ป่านาอิน-นายาง ป่าปากห้วยฉลองและป่าห้วยสีเสียด ป่าห้วยเกียงพาและป่าน้ำไคร้ ป่าน้ำปาด และป่าคลองตรอน ฝั่งขวา เนื้อที่รวม 30,711-1-36 ไร่ ปลัด ทส. ระบุว่า การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน ประชาชนที่ได้รับสิทธิในการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข 3 ต้อง ได้แก่ 1. ต้องไม่มีการบุกรุกเพิ่ม 2. ต้องไม่มีการเผา 3. ต้องปลูกไม้ยืนต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร และลดการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

Leave a Comment

Skip to content