อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ Mr.Chongho Park ผู้อำนวยการ AFoCO

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ Mr. Chongho Park ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization: AFoCO) และคณะ ในการขอเข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยและแนะนำตัวในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
ซึ่งประเทศไทยโดยกรมป่าไม้ ได้ลงนามในความตกลงระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป่าไม้ (Agreement between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asia Nations and the Republic of Korea on Forestry Cooperation) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2555 โดยปัจจุบันได้ขยายความร่วมมือเป็น AFoCO และประเทศไทยโดยกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกลำดับที่ 10 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

Leave a Comment

Skip to content