กรมป่าไม้ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเปรู ประจำประเทศไทย

27 มิถุนายน 2566 ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ท่าน เซซิเลีย กาลาร์เรตา (Her Excellency Ambassador Cecilia Z. Galarreta Bazan) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย และคณะ โดยท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสนใจเรื่องป่าไม้ การบริหารจัดการป่าชุมชน การจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าของประเทศไทย ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

โดยในการขอเข้าพบในครั้งนี้ มีนายปรีชา องค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่านันทนาการ ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้บริหารสำนักจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ โดยนายปรีชา องค์ประเสริฐ ได้บรรยายถึงแนวทางการจัดการป่าไม้ และการบริหารจัดการป่าชุมชน อีกทั้งยังได้มีการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ของป่าชุมชนบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน เพื่อให้ข้อมูลในเบื้องต้นและเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงศึกษาดูงานในพื้นที่ ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566

Leave a Comment

Skip to content