กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ฉะเชิงเทรา

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่บุตร-ธิดา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธาน

ทั้งนี้ ก่อนเริ่มพิธีมอบทุนการศึกษา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินงานในพื้นที่ โดยกรมป่าไม้ ได้รายงานสรุปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่กรมป่าไม้ดำเนินการ

Leave a Comment

Skip to content