กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ฯ

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ห้องประชุมทำเนียบองคมนตรี กรุงเทพฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทางสัญจรในพื้นที่ขยายโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังข้อสรุปเรื่องการปรับปรุงเส้นทางสัญจรในพื้นที่ขยายโครงการฯ

Leave a Comment

Skip to content