กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ปทุมธานี

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมปลูกต้นไม้

สำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี โดยในปีนี้กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่นให้กับพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ดังกล่าวได้รับความร่มรื่น ร่มเย็น มีต้นไม้ให้พักพิง สร้างความสดชื่น อีกทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

Leave a Comment

Skip to content