อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 5 เมษายน 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง เป็นประธาน จากห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กทม. มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และจัดการช้าง นำไปสู่การจัดการปัญหาช้างป่าทั้งในพื้นที่อนุรักษ์และในพื้นที่ชุมชน การกำหนดมาตรการต่าง ๆ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่า 6 ด้าน
(1) การจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่า
(2) แนวป้องกันช้างป่า
(3) ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า และเครือข่ายชุมชน
(4) การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า
(5) การจัดการพื้นที่รองรับช้างป่าอย่างยั่งยืน
(6) การควบคุมประชากรช้างป่า ด้วยวัคซีนคุมกำเนิด เพื่อเป็นแนวทางการจัดการช้างป่าและการบริหารจัดการพื้นที่ นำไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการประชากรช้างป่าให้มีปริมาณที่สมดุล ลดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า ทำให้เกิดการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content