ปลัด ทส. ขึ้นเชียงใหม่ เดินหน้า คทช. มอบความสุขชาวแม่แจ่ม

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายกมล นวลใย ผอ.สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และเป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาต และการอนุมัติโครงการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1,2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมีนางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนทัองถิ่น ตัวแทนภาคประชาสังคม และชาวบ้าน อ.แม่แจ่ม ให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Skip to content