กรมป่าไม้ เปิดประชุมร่วมเจ้าหน้าที่ป่าไม้แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดน

กรมป่าไม้ เดินหน้าแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า และPM 2.5 บินตรง จ.เชียงราย หนุน อปท. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมผนึกกำลังแก้ตาม 3 มาตรการ 6 แนวทาง พร้อมเป็นประธานเปิดประชุมร่วม 30 เจ้าหน้าที่ป่าไม้แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว กำหนดแนวทางขจัดปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน

วันนี้ (8 เม.ย. 66) นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนระหว่างประเทศ โดยในช่วงเช้าได้เดินทางไปติดตาม และมอบแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 ให้แก่ เจ้าหน้าที่ อปท. กำนัน และผู้ใหญ่บ้านพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยมี นายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) อ.เมืองเชียงราย ส่วนช่วงบ่ายได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือ และศึกษาดูงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควันของเจ้าหน้าที่ป่าไม้สองแผ่นดิน ( ไทย-ลาว )

สำหรับในช่วงบ่าย อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะได้เดินทางไปยังศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าเชียงราย ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือ และศึกษาดูงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควันของเจ้าหน้าที่ป่าไม้สองแผ่นดิน ( ไทย-ลาว ) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป่าไม้ประเทศไทย จำนวน 30 นาย และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จากแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว จำนวน 30 นาย โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ร่วมหารือกับท้าวอรุณสวัสดิ์ ภูมิสวรรค์ รองหัวหน้าการกสิกรรมป้าไม้ เมืองต้นผึ้ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเป็นการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของทั้ง 2 ประเทศ ในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ภายหลังการประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบเครื่องเป่าลมและถังฉีดน้ำให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของ สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

Leave a Comment

Skip to content