อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนาม MOU โครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กับกลุ่มบริษัท ปตท.

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ ระหว่าง กลุ่ม ปตท. กับ กรมป่าไม้ โดยมีนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่มบริษัท ปตท. ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานและเป็นสักขีพยาน วันที่ 20 มีนาคม 2566 ห้องประชุมใหญ่ ปตท. สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัท ปตท. จะดำเนินการปลูกป่าใหม่และบำรุงรักษาหรือฟื้นฟูป่าเก่าที่เคยปลูกไปแล้ว จำนวน 2 ล้านไร่ ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่รอบแปลงปลูกป่า ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ตามนโยบายของรัฐบาล

Leave a Comment

Skip to content