กิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล 2566 International Day of Forests 2023

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทย ประจำกรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จัดกิจกรรมเนื่องในวันป่าไม้สากล 2566 International Day of Forests 2023 โดยมี นายพิชิต สมบัติมาก รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ คณะผู้แทนจากประเทศสวีเดน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมฟังการเสวนาในหัวข้อ “Forests and health : ป่าไม้และสุขภาพ โดยสุขภาพที่สดใสสร้างได้ด้วยป่าที่สมบูรณ์ วันที่ 22 มีนาคม 2566 สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น การแสดงดนตรีในสวน รับแจกกล้าไม้และปลูกต้นไม้ที่ระลึกร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้ จะช่วยสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการดำเนินการเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญและช่วยกันปกป้องผืนป่า ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศของโลก

Leave a Comment

Skip to content