กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการประสานงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประกอบด้วย นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และความยั่งยืน บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกรมป่าไม้ และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้แทนชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตามโครงการ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจำนวน 1,000,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันที่ 2 มีนาคม 2566 วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการประสานงานโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการดำเนินงาน 15 ปี โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยมี ผู้แทนชุมชนเข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2561 – 2565 ประกอบด้วย

  1. นางกัณหา แสงแก้ว ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านเหล่าเหนือ จังหวัดแพร่ (ปี 2561)
  2. นายทอน ใจดี ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านปี้ จังหวัดพะเยา (ปี 2562)
  3. นายเทียน กันทะลั่น ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านปง จังหวัดแพร่ (ปี2563)
  4. นายสนิท บุญธรรม ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนบ้านวังโหรา จังหวัดสุพรรณบุรี (ปี2564)
  5. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีจำพลัง ประธานกรรมการจัดการป่าชุมชนโคกป่าซี จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี2565)

Leave a Comment

Skip to content