กรมป่าไม้ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม วันที่ 10 มีนาคม 2566 ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ดังนี้

  1. เห็นชอบแนวทางการใช้เส้นปรับการสำรวจแนวเขตปี พ.ศ. 2543 เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐซ้อนทับกันในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ส.ป.ก. จ.นครราชสีมา และ จ.ปราจีนบุรี ร่วมกันตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ๆไม่ชัดเจนและเร่งรัดดำเนินการจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจน สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ๆกันออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานให้กรมอุทยานแห่งชาติฯ และกรมป่าไม้ ส่งมอบพื้นที่ให้ ส.ป.ก. ดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนตามแนวทาง คทช.
  2. การแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ที่ประชุมมีมติให้กรมป่าไม้ ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับคืน เนื้อที่ประมาณ 75,675 ไร่ ส่งมอบให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่ที่คงสภาพป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ 12,688 ไร่ ให้กรมป่าไม้ดำเนินการดูแลรักษาความสมบูรณ์ รวมทั้งจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ที่ชัดเจนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content