กรมป่าไม้ ร่วมประชุมและติดตามการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน ภาคเหนือ

ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่
นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกับ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่า และประชุมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ และประชาชนในชุมชนใกล้เคียงร่วมให้ข้อมูล      โดยนายจตุพร ปลัด ทส. พร้อมคณะ ร่วมกับชุมชนบ้านขุนช่างเคี่ยน เจ้าหน้าที่ และภาคส่วนต่าง ๆ ทำแนวกันไฟ  เส้นดอยปุย-บ้านขุนช่างเคี่ยน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า ข้าวสารอาหารแห้ง แก่ชุมชนบ้านขุนช่างเคี่ยน ตรวจความเรียบร้อยของแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จากนั้นได้เดินทางไปยัง  ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ส่วนหน้า) รับฟังการบรรยายและแผนการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ี่เฝ้าระวัง อย่างเข้มข้นเป็นกรณีพิเศษ ตรวจเยี่ยมการฝึกเพิ่มสมรรถนะของ ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่า (ชุดเสือไฟ)  
ทั้งนี้ นายจตุพร ได้ให้แนวทางการจัดการเชื้อเพลิงที่เหลือจากการทำแนวกันไฟให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความยั่งยืนโดยอาจนำออกจากพื้นที่ไปรวบรวมไว้ตามหน่วยงานในพื้นที่ หรืออาจนำไปอัดเป็นก้อนเชื้อเพลิงแล้วนำไปจำหน่าย  พร้อมให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับ การเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง พื้นที่เกษตรกรรม เพื่อลดการเกิดจุด Hot Spot  และฝุ่นควัน

Leave a Comment

Skip to content