กรมป่าไม้ ร่วมงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ 2 ปี สคทช.

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ พร้อมมอบโล่ดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินงาน คทช. โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนา “สานพลังยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน” ในโอกาสครบรอบ 2 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.)

รองนายกฯ พลเอก ประวิตร พอใจการยกระดับจัดที่ดินทำกินให้ประชาชน คืบหน้าแล้วเกือบ 80,000 รายใน 70 จังหวัด ย้ำรัฐบาลจะทำต่อ กระจายให้ครอบคลุมทุกจังหวัดอย่างสมดุล มุ่งความยั่งยืน พร้อมเน้นย้ำว่า รัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน โดยเน้นกระจายการถือครองและการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ผ่านการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในลักษณะแปลงรวมโดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ บนกรอบแนวคิดที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้มีสิทธิทำกินและอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความมั่นใจในการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต ภายใต้การดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะทำต่อไป และจะกระจายการแก้ปัญหาที่ดินอย่างสมดุล เป็นกลางด้วยการบูรณาการร่วมกัน เน้นสานความยั่งยืนบนฐานข้อมูลเดียวกันให้ครอบคลุมทุกจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในการแก้ปัญหาที่ดินทำกินให้กับผู้ไม่มีที่ดินทำกินไปพร้อมกัน

Leave a Comment

Skip to content