กรมป่าไม้ ถวายต้นจามจุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สถานปฏิบัติธรรม “อมฺพรมหาเถร” จ.ปทุมธานี

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานปลูกต้นไม้ เป็นปฐมฤกษ์ในสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) โดยกรมป่าไม้สนับสนุนต้นจามจุรี จำนวน 40 ต้น 16 กุมภาพันธ์ 2566 สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อปลูกในพื้นที่ศาสนสถาน เป็นการสร้างความร่มรื่นและเป็นพื้นที่สีเขียวในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนับสนุนพระพุทธศาสนาอยู่ร่วมกับธรรมชาติ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในวันนี้กรมป่าไม้ ได้นำต้นจามจุรี ไปปลูกในสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) โดยมีเหล่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ได้ร่วมกันปลูกต้นจามจุรีในพื้นที่ซึ่งในอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศาสนสถานที่ให้ความร่มรื่นมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และเป็นพื้นที่สีเขียว ที่พระสงฆ์จะใช้ในการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา และยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content