นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดโยธานิมิตร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมป่าไม้ นำไปถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดโยธานิมิตร (วัดโบสถ์) พระอารามหลวง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีพระครูประโชติบุญญารักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธี

โดยในช่วงเช้ากรมป่าไม้ได้จัดขบวนอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน จากโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มายังวัดโยธานิมิต ในเวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จนแล้วเสร็จตามขั้นตอน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้ รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญถวาย เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,870,729 บาท

วัดโยธานิมิต เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Leave a Comment

Skip to content