นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565

นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานกรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีสมโภช ทั้งนี้ มีพระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดบางปรือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Leave a Comment

Skip to content