นายวราวุธ ศิลปะอาชา (รมว.ทส.) ร่วมงานวันสถาปนากรมอุทยานฯ ครบรอบ 20 ปี

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมงานวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโอกาสครบรอบ 20 ปี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน

โดยในเวลา 10.00 น. นายวราวุธ ศิลปะอาชา (รมว.ทส.) ได้เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (ครุฑทองคำ) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 โล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 และรางวัลอื่น ๆ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ผู้บริหาร ทส. นายรัชดา สุริยะกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมในพิธี

ทั้งนี้ ในช่วงเช้า นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค พร้อมด้วยนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมในพิธีบูชาพระพุทธไตรรสสตวรรษนุสรณ์ พิธีบูชาท้าวมหาพรหมกรมป่าไม้ พิธีบูชาพระภูมิชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content