นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิด “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 1 นำหน่วยงานภายใต้สังกัดมอบความสุขพี่น้องภาคอีสาน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน “มหกรรม ทส. พบประชาชน” ครั้งที่ 1 ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้แนวคิด “ทรัพยากรสร้างคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม พร้อมมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดฯ ทส. ผู้บริหาร ทส.นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วม

โดยภายในงานมีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาคเอกชน เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวทีโดย แซ็ค ชุมแพ การแสดงของนักเรียน หมอลำ และศิลปินท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมเกมชิงรางวัลมากมาย

Leave a Comment

Skip to content