นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565”

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน “โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565” โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ทส. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. พร้อมด้วยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้บริหารกรมป่าไม้ และผู้บริหาร บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน
โดยในปี 2565 นี้ ป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านโคกป่าซี จ.กาฬสินธุ์ นอกจากนี้ยังมีป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ 3 รางวัล ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านต้าหัวฝาย จ.เชียงราย ป่าชุมชนบ้านชัฎน้ำเงิน จ.กาญจนบุรี ป่าชุมชนบ้านนา จ.กระบี่ รางวัลป่าชุมชนชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล รางวัลป่าชุมชนรองชนะเลิศระดับภาค 4 รางวัล รางวัลป่าชุมชนดีเด่นด้านการพัฒนา 4 รางวัล และรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานส่งเสริมป่าชุมชนดีเด่น จำนวน 7 หน่วยงาน
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัล นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ยังได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 4 (ปี 2566-2570) ระหว่าง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กับนางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content