กรมป่าไม้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

กรมป่าไม้ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค นายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย พร้อมสักการะ ร่วมถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป บริเวณด้านหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ

Leave a Comment

Skip to content