กรมป่าไม้ ร่วมกับ เซ็นทรัลพัฒนา ลงนาม MOU โครงการ “ปลูกป่าซับคาร์บอน”

นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกับ คุณนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ “One Million Trees Movement : ปลูกป่าซับคาร์บอน” เพื่อร่วมดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T-Ver) กับกรมป่าไม้ โดยในพิธีลงนาม MOU ในวันนี้ มีผู้บริหารกรมป่าไม้ ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับโครงการ “One Million Trees Movement : ปลูกป่าซับคาร์บอน” ดังกล่าว บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปลูกป่า จำนวน 500-1,000 ไร่ต่อปี ในระหว่างปี 2565-2575 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น โดยดำเนินการปลูกป่าทั้งในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าชุมชน ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ซึ่งจะดำเนินการปลูกป่าภายใต้ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการปลูกป่าไปบ้างแล้วในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เนื้อที่ 500 ไร่

Leave a Comment

Skip to content